Welcome

Dear colleagues, dear friends,

Allow me to invite you to the first international workshop on Modern Concepts in Management of Implant-Associated Infections held in Bratislava on 13.03.2019.

Thanks to the cooperation between SOTS (Slovak Orthopedic and Traumatologic Society) and PRO-IMPLANT FOUNDATION we bring you this Workshop as a part of the XXXIX. Cervenansky days – national congress of SOTS. We believe, that you will not miss this unique opportunity to deepen your knowledge on this very current and serious topic with which we regulary deal in our clinical practice and discuss the current diagnostic and treatment options on an international level.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

Dovoľte mi pozvať Vás na prvý medzinárodný Workshop týkajúci sa moderných trendov v diagnostike a liečbe periprotetických infekcií a infekcií osteosyntetických materiálov, ktorý sa bude konať v Bratislave dňa 13.03.2019.

Tento Workshop Vám prinášame v rámci národného kongresu SOTS – XXXIX Červenanského dní vďaka spolupráci SOTS s PRO-IMPLANT FOUNDATION. Veríme, že si nenecháte ujsť jedinečnú príležitosť prehĺbiť Vaše poznatky v tejto veľmi aktuálnej téme a využijete možnosť prebrať súčastné možnosti diagnostiky a liečby na medzinárodnej úrovni.

 

3(1)

Yours sincerely / s úctou,

podpis kokavec milan

 

 

 

Prof. MUDr. Milan Kokavec PhD.

President SOTS

 


Dear colleagues and friends,

It is our great pleasure to invite you to the first PRO-IMPLANT workshop organized in cooperation with SOTS in Bratislava, Slovakia on 13 March 2019.

Periprosthetic joint infections occur in 1-5% in primary and in up to 10% in revision arthroplasty, causing considerable morbidity and healthcare costs. Due to its complexity, infection become one of the most challenging situations in orthopedics and trauma surgery, requiring interdisciplinary and modern treatment approaches.

PRO-IMPLANT-Foundation supports since it’s establishment in 2013 medical education and research, organizing lectures and workshops all over the world. The steadily growing interest of various medical disciplines demonstrates the need for such educational events and professional interactions.

On this workshop moden concept for management of implant-associated infections will be presented, based on current knowledge and scientific evidence. After it´s correct implementation, this concept can significantly improve the eradication of infection and leads to better functional outcome and improves the quality of life.

We are very much looking forward to meeting you in Bratislava!

Trampuz_SBA_4812_297_337

 

Yours sincerely,

Andrej podpis.jpg

Dr. Andrej Trampuz

Chair, Executive Board PRO-IMPLANT FOUNDATION

 

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia,

S veľkou radosťou vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na jednom z workshopov PRO-IMPLANT FOUNDATION v Bratislave, dňa 13.03.2019.

Infekcie totálnych endoprotéz kĺbov sa vyskytujú v 1-5% v primárnej a v 20-30% v revíznej endoprotetike, čím spôsobujú výrazné zvyšenie morbidity a stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť. S každoročne rastúcim počtom pacientov s totálnymi endoprotézami kĺbov ako aj s inými implantátmi v ortopédii a traumatológii sa táto téma postupne dostáva do popredia na väčšine medzinárodných kongresov a stretnutí.

PRO-IMPLANT FOUNDATION od svojho založenia v roku 2013 podporuje vzdelávanie lekárov v tejto oblasti a ponúka semináre a workshopy po celom svete. Neustále rastúci záujem a počet účastníkov potvrdzuje veľkú potrebu podobných vzdelávacích aktivít.

Na pripravovanom Workshope vám predstavíme moderný interdisciplinárny koncept diagnostiky a liečby infekcií implantátov, ktorý je založený na aktuálnych vedeckých poznatkoch a evidence based medicine. Tento koncept, po jeho správnom zavedení nielenže vedie k výraznému zvýšeniu úspechu liečby, ale aj k zlepšeniu funkčných výsledkov a tým aj kvality života pacientov.

 

ich 1

S pozdravom,

moj podpis

 

 

 

MUDr. Petra Izakovičová

Orthopaedic and Trauma Surgeon

PRO-IMPLANT FOUNDATION